Đại học Trái Chuyên Ngành – Vẫn Thành Nghề – Tiếng Anh chỉ là công cụChuyên mục phỏng vấn người giỏi
TQB:
Dự án p.vấn người nước ngoài:

★Cộng đồng học tiếng Anh:

★Bộ DVD + Sách Học Tiếng Anh từ Căn Bản với những Kiến Thức Thực Tế, mang tính ứng dụng cao: Gồm khóa Phát Âm + 250 videos AlexD tự quay giúp bạn Luyện theo Chủ Đề:

★Còn đây là DVD và sách học tiếng Anh qua bài hát Âu Mỹ nổi tiếng:

★Follow me on Facebook:
═─————————
Subscribe để xem các video tiếp theo nhé.

Nguồn: https://aancom88.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aancom88.com/hoc-tieng-anh/