Lại nhớ người yêu – phiên bản tiếng anh (karaoke, guitar)

6
5Xin chào các bạn, hôm nay Tony sẻ huớng dẫn cách hát tiếng anh trong bài hát nổi tiếng của nhạc sỉ Giao Tiên, mà ai cũng thuộc lòng, Lại Nhớ Người Yêu. Tiếng anh Tony dịch ra là: Again, I miss you.

Các bạn để ý cách phát âm, tiếng xì và âm cuối thì người nước ngoài mới hiểu được.

Ờ-ghen, Ai Mít-s Du
Again, I miss you

Quài đu ai mít-s du đit-s sồ?
Ai mít-s du quýt-đ o mai hớt-t
Chớt-s-t mét đit-s áp tơ nun
Bớt ai mit-s du tu-nây-t
Ô hơ-ni đu du ghét mi?

Why do I miss you this so?
I miss you with all my heart
Just met this afternoon
But I miss you tonight
Oh honey, do you get me?

Mài lôp i-s lai-k hai mau-ten-s
en đíp ô-xân-s tu biêu-đ phọt-trét-s
Đơ sì èn s-kai a b-lu
Hơ-ni ri-mém-bơ đat-t
Du đơ quan hu phiều mai sô-l

My love is like high mountains
and deep oceans to build fortress.
The sea and sky are blue
Honey, remember that
You’re the one who fill my soul
Hơ-ni, sịt-tinh hia tinh-kinh ờ-bao-t dù

Sịt-tinh hia d-rim-minh ốp du
Ai quýt-s du-r hia quýt mi
Hơ-ni, Ai quýt-s qui à lốp-bơ-đ
Ai quýt-s qui à nai s-ta-s
En qui a đơ f-lau-ơ-mun

Honey, sitting here thinking about you
Sitting here dreaming of you
I wish you’re here with me.
Honey, I wish we are lovebirds
I wish we are night stars,
and we are the flower moon

Lét mi thét-khe ốp du, bế-bi
Sô nô lon-gờ, qui ờ-pát-t
Nao qui bì-lon tu-ghe-đơ
Qui at khó-lơ ốp lôp-v
Ai mít-s du sô mớt-ch bề-bi
Ai lôp-v du sô mớt-ch…bề-bi.

Let me take care of you, baby
So no longer, we’re apart
Now, we belong together
We add colors of love
I miss you so much, baby
I love you, so much….. baby

Nguồn: https://aancom88.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aancom88.com/hoc-tieng-anh/

6 COMMENTS

  1. Các bạn để ý cách phát âm, tiếng xì và âm cuối khi hát tiếng anh thì người nước ngoài mới hiểu được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here