Luyện nghe Tiếng Anh B2 – FCE – TEST 2Luyện nghe Tiếng Anh B2 – FCE – TEST 2
Trung tâm Ngoại Ngữ T&G – CTCP Giáo Dục 24H
Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0977.199.720 – 0974.188.982
Website:
Facebook:
Download full tài liệu FCE:
Đáp án:
1-C
2-B
3-B
4-A
5-A
6-C
7-A
8-C
9-National Museum
10-final / last
11-glass work / glass
12-industrial
13-gun
14-waiter
15-films(s) / movies
16-computer company
17-metal
18-(old) maps
19-B
20-A
21-F
22-D
23-E
24-B
25-A
26-C
27-A
28-B
29-C
30-C

Nguồn: https://aancom88.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aancom88.com/hoc-tieng-anh/