Phía sau một cô gái English // Phiên bản học tiếng Anh // AlexD Music Insight // 1 Hour ReplayPhía sau một cô gái English // Phiên bản học tiếng Anh // AlexD Music Insight
Fanpage của AlexD:
Bản Cover tại kênh nhạc Cover:

★Khóa học tiếng Anh từ Căn Bản cùng AlexD:

Full bộ tài liệu học tiếng Anh qua bài hát tại:

Kênh của tác giả Tiên Cookie:
Kênh của ca sĩ Hoàng Soobin:

Các cụm từ ứng dụng:

For all the times: suốt thời gian qua

Speak for oneself: Đưa ra quan điểm cá nhân

Get someone ignored: Phớt lờ ai đó

Interfere: Đối diện

Vitality: Sức sống

Turn out: trở nên, trở thành

As + tính từ + as: So sánh bằng

In touch: giữ liên lạc với ai đó

Till death: cho tới chết, mãi mãi

Is able to do something: có khả năng làm gì đó

Everyone: Mọi người – Chủ ngữ số ít. Động từ ở thì hiện tại đi sau đó sẽ thêm “s” hoặc “es”

Teatime: buổi chiều, thời gian giải lao giữa chiều

By someone’s side: Bên cạnh ai đó

Enjoy listening ^^

Nguồn: https://aancom88.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aancom88.com/am-nhac/