Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

0
5Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng . Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định đường thẳng theo thông tư mới nhất năm 2013.
1. Nội dung của phương pháp:
– Tài sản cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:
– Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản cố định theo công thức dưới đây:
Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : Thời gian trích khấu hao.

Nguồn: https://aancom88.com/

Xem thêm bài viết khác: https://aancom88.com/tong-hop/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here